قشنگترين جمله ای که تو اين چند وقته خوندم ...

Be the person you are looking for...

يه سری هم به خانم دکتر بزنيد ! البته هنوز دکتر خوبی نشده! آخه هی ازش میپرسم که بابا چرا برای مهلک ترين بيماری دنيای جديد چرا کسی نه دارويی ميسازه نه درمانی هست 

 راستی ميدونيد درمان اين بيماری يعنی تنهايی چيه؟!

 

  
نویسنده : unforgiven ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٢