ميزان رای ملت است

يعنی ميزان رای ملت ؟!

يعنی ملت همون  ميزان؟!

يعنی ميزان همون ملت؟!

يعنی من ميزانم؟!

باز يعنی تو هم ميزانی ؟!

يعنی ما ها ميزانی ؟

ما ها که ميزانی يعنی ملتيم؟!

رای من ميزان يا من ميزانم؟!

ميزان رای ملت يا ميزان ملت .. ملت؟!

يعنی ۳۰ مليون رای بدن اين ۳۰ مليون ملتند؟

يعنی اگه ۲ مليون هم رای بدن اونا ملتند؟

يعنی اگه ۵۰ مليون رای ندن ملت نيستن؟

اگه ملت نيستند پس چيند؟!

مگه ما ميزان نبوديم ! پس نتيجه ميزان ملت نيست !

شرمنده سرم گيج رفت مثل آدم

بگين هر کی اومد رای داد ما آدم حسابش ميکنيم اگه ندادين بايد برين بميرين!

  
نویسنده : unforgiven ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢