راست يا دروغ؟

چند وقت پيش يکی از فروشندگان سيگار (دکه روزنامه فروشی ) به اين بازداشت شد چون روی برگه ای اين رو نوشته بود :

 

بهمن تمام شد .

آزادی نداريم

تير هست.

 

          

  
نویسنده : unforgiven ; ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢