سلام....

اينهم منبع مطلب قبلی

اينجا ها هم تا ميشه از اين نوع مباحث ميتونيد پيدا کنيد

هه چيز از شيطان پرستی و...ساير مزخرفات!!!

http://www.av1611.org/tracts.html

http://www.av1611.org/othpubl.html#Crock

http://www.wayoflife.org/fbns/rockmusicandsuicide.htm

 

شيطان پرستی

    

 

برای ساير مباحث و کليات ميتونيد به اين سايت مراجعه کنيد:

http://www.satanservice.org/smackers.html#COS

http://www.satanservice.org/archive/delusion/

سوال و جواب :

http://www.av1611.org/666/index.html

اگه دوست داشتين يه آماری از چگونگی مرگ ستاره های راک پيدا کنيد

http://www.av1611.org/rockdead.html

البته همه تو حالت نئشگی مردن!!!!

خوب اين ها فقط يه سری کوچک از اين موارد بود...

من همينجا ميگم هدف من از طرح اين مسايل اين نيست که بنوعی بخام اينجا نقش هدايت کننده و... رو بازی کنم مطلب قبليمم فقط تلنگری بود به باورهايی که بعضا در ميان ما اشتباه نمود پيدا کرده...

در هر حال بايد قبول کنيد دنيای موسيقی تبديل به منبع بزرگ در امد برای کمپانيهای بزرگ هست هر موقع انگيزه مادی دخيل در هنر شد اون هنر به ابتذال کشيده ميشه

 

نتهای موسيقی بتنهايی ابتذال رو نمياره اين ماها هستيم که ميتونی با اين نتها يک پيام و يا حتی يک حس زيبا رو منتقل کنيم ... و برعکس هم ميتونيم بوسيله اون نيات مادی و اهداف خودمون رو در پس موسيقی قرار بديم ...

اما يه مواردی هست که جدا نميشه با هاش کاری کرد ...

يه سری تعصبات کور ... نميدونم!!!

در هر حال من بيکار نيستم و از اين قبيل مسايل هم لذت نميبر م و وقتم رو بيشتر رو علايقم ميزارم ...در هر حال

با مطالب قبلی تفکر بعضی ها به محک گذاشته شد ... و بنده هم به اون نتيجه دلخواهی که ميخواستم رسيدم.... و بنده نه با مطلب قبلی کاملا موافقم  و مخالف نظری ندارم!!! چون نظر من  اينجا نه خريداری داره و نه مورد علاقه آهنگبازها و متال بازهای عزيز قرار ميگيره...

فعلا

 

  
نویسنده : unforgiven ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢