سلام!

معلوم شد خيلی ها تو اينجا کسی رو قبول ندارن... واقعا اگه شما به يه جايی ميرسيديد چيکار ميکرديد... الان که فقط آهنگبازيد اينطوری رفتار ميکنيد وای بحال اون روزی که....

خوب دوست خوبم حميد يه مطلبی نوشته که بنظر من همه جواب ها رو داده ... و همه چيزهايی که من دوست داشتم بگم !

 Troy Stetina :

شهرت يعنی تغذيه غرور خودتون...

فکر می کنم اين خيلی مهمه که بفهميم واقعا موفقيت در صنعت موسيقی چی هست و چی نيست...

مطمئنا من ترجيح ميدم که CD های بيشتری بفروشم. اما اين مهمترين چيز در زندگی من نيست...

اهداف من راجع به گسترش يه کمی بيشتر مهربونی تو اين دنياست= متاسفانه مورديه که خيلی ها اصلا بهش توجه ندارند

من احساس خوش شانسی می کنم که يه سابقه ۲۳ ساله تو موسيقی دارم= بيشتر از سن خيلی هايی که تنها ادعا دارند و ديگر .. هيچ!!!

جدای از موسيقی علائق تروی شامل: فلسفه، روانشناسی، فيزيک کوانتوم، پديده های روانی، مطالعات اسرار آميز و ورای درک انسانی می شود....

چيز مهم ديگه اين جهنمی که در اطراف دنيای ما وجود داره...

من می دونم که مهربونی با مهربونی عمومی Heavy Rock ناسازگاری داره. اين پارادوکسی رو من حدس می زنم، شايد هم نباشه...

 

من شما رو تشويق می کنم که در موسيقی ای که خلق می کنيد بر عليه ستايش بی خردانه اعتياد و خشونت که اسطوره رو جاودان می کنه...

 

 اين جمله بنظر من ختم کلام تمامی مباحث ..متاسفانه تنها شدين پيرو گروههای که در غرب مضحکه ای بيش نيستند و حتی حاضر ید بخاطر اون همديگر رو لگد مال کنند

همانطور که قبلا از زبان نويسنده ای گفتم :

در غرب برای رسيدن بهدفی از ابتذال استفا ده ميکنند اما در ايران هدف ما شده ابتذال!!!!

 

حتی بلد نيستيد چگونه نقد کنيد.... شما ها که اين همه دم از کمبود آزادی ميزنيد... اينجا که آزاديد بنويسيد نظر بدين...شما هايی که ميگيد اين حکومت فلانه خودتون در اينجا به همون مسلک و روش زور و بی منطقی محض عمل ميکنيد

سخنی با آنتی ميوزيک :    نقد در موسيقی  لازمه .. اما نه آنتی ميوزيکی که تنها شده وبلاگی برای رفع خصومتهای شخصی ... در طی اين مدت هيچ پاراگرافی رو مشاهده نکردم که با دليل و مدرک باشه ... جالبيش اين بود که مطلبی علمی که از بی بی سی ترجمه شده بود به تمسخر و ... گرفته شد!!!!..اگه کسی مطلبی نوشت و ايراد داشت شما ها مطلبی قوی بنويسين تا طرف پی به اشتباهش ببره-ايراداتش رو کامل ذکر کنيد ..اما نقد از طرف چه کسی : کسی که سالها تجربه در موسيقی داشته باشه - حداقل به يه ساز تسلط کامل داشته باشه - اطلاعات کافی در مورد موسيقی ( نه شايعه !!!نه...) و جرات اين و داشته باشه که خودش رو معرفی کنه نه پشت يک هويت جعلی خودش رو پنهان کنه .

و... اما با اين روش به هيج جا نخواهيد رسيد ....جز از بين بردن همان فرهنگی که هميشه ادعای داشتن اون رو داريم.

===============

اما سخن آخر از تروی :

 

برخيزيد و همينطور شما تشويق می کنم که حداقل به موجهائی که خلق می کنين فکر کنين، وقتی که دارين در جريان زندگی می کنين.
برای تک تکنون بهترين آرزوها برای موسيقيتون و کار موسيقيتون دارم. صلح، عشق و تمام چيزهای خوب."

 

  
نویسنده : unforgiven ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢