به قول نيچه فيلسوف شهير آلمانی :

هرگاه انسان از دنيا خسته ميشه به ۳ چيز روی مياره : موسيقی - شعر - داستان

 

اميدوارم مطالب رو کامل بخونين

اما ادامه مطلب:

يه بحثی اينجا اتفاق افتاد به اين صورت که عده ای گفتن موسيقی فقط موسيقی دهه ۸۰- ۷۰ و عده گفتن که ديگه اين موسيقی تموم شدست و شما ها مرده پرستين

و کار به فحش وفحش کاری کشيد

 

بحث دوم در مورد متاليکا بود که ماجرا از اينجا شروع شد که هر کسی اومد اسم وبلاگش رو زد موسيقی تراش متال بعد که ميرفتی در مورد متاليکا نوشته بود!!!

در اين بين ۲ تا دختر هم وبلاگ زدن که ديگه دعواها سر همين مورد بالا رفت  يه عده ای که  ميدين طرف دختر می رفتن چاپلوسی .... طرف مقابل هم چون کامل ضد دختر بودن ( خودتون حدس بزنيد چی ميشه !!!!!!!!!!!!) که کلی ماجرا داره سر موقع مينويسم

 

البته اين مباحث که تموم بشه من ديگه تو اين وبلاگ در مورد موسيقی تنها فعاليت نميکنم و کار اين وبلاگ و مباحث بنده تموم ميشه....

 

اما بحث اصلی :

موسيقی اصيل متال يعنی موسيقی دهه ۸۰

موسيقی که به پختگی و اوج خودش رسيد ... موسيقی که از تمام ظرفيت هاش استفاده کرد و بنوعی به بلوغ کامل رسيد چه در آهنگسازی و چه در اشعار و...

اما چرا موسيقی دهه۹۰ و حال اونم در سبک متال اينقدر به افتضاح کشيده شده؟

چرا گروههای بسيار خوب دهه ۸۰ ديگه نتونستن فعاليت کنن و خيلی هاشون پاشيده شدن و بدست فراموشی سپرده شدند؟

چرا گروه متاليکا به اين وضعيت مضحک دچار شده؟!!!

===========

نسل موسيقی متال نسل عصيان گری بود نسلی که برخواسته از جنگ بودند

نسل راجر واترز

  نسلی که  دوران جوانيشون با خاطرات و اثرات جنگ ها زندگی ميکردند

به مطلب آتنا توجه کنيد :

 

گاه تظاهراتی را بر ضد جنگ،تبعيض،ظلم و ستم و قدرتمندان زمان خود به راه می انداختند!در آن سالها اکثر مردم هیپيها را با افکاری پوچ،نااميد از زندگی،معتاد،خطرناک،منحرف جنسی و بر هم زدگان نظم شهر میپنداشتند ولی حقيقت چيز ديگری بود....:هیپيها زاده دردهای جامعه کنونی بوده و بر عليه همين دردها قيام کرده اند.جهان شامه خود را برای شناخت ارزشها از دست داده است،حال چه جای شگفتی هست اگر جوانان ارزشهايی جديد را برای خود بيافرينند؟

 

اينها بوجود آورندگان و هوارداران اصلی اين سبک بودند همينها بودند که اين سبک رو طی ساليان به بلوغ خودش رسوند

انها نسل راجر واترز بودند= نسل جنگ

دقيق برين فيلم ديوار پينک فلويد رو ببينين تا بهتر متوجه بشين

ارزشهای معمول برای انها قابل احترام نبود... رسوايی های قدرتمندان ... جنگهای طاقت فرسا - جنگ سرد .... فقر .. خشونت ... بی دينی و مهمتر از همه

نبود معنويت

پوچی .= طرفداران نهيليسم در اين دوره بيشترين هوادارن خودش رو کسب کرد ...

افکار پوچ ... بی هويتی و ...

اين عده هيچ مرزی برای خود نميشناختند= افکار فرويد تاثر گذارترين فلسفه در روابط جنسی بود ...

به صاحب منصبان قدرت بی اعتماد بودند=رسوايی ها بزرگ در دهه های مختلف مويد اين حرف

از بين رفتن تفکر دينی = انديشه سکولار .... عدم قدرت کلام مبلغان دينی در ارائه مفاهيم تازه از دين ( سنت گرايانه بودن )

جنگ = کودکانی که پدرانشون رو در جنگ جهانی از دست داده بودند ... جنگهای داخلی ... جنگ ويتنام و...... همه و همه باعث اضمحلال انديشه و فکر شده بود

حال همه اينها ديواری شده بود ميان اين جوانان و مردم

خوب در اون زمان اين افکار بود که اين موسيقی رو تشکيل داد و تنها اين سبک از موسيقی بود که ميتونست خشونت و هيجان و پوچی و سکس و.... بيکباره نشون بده در اين ميان گروههای مختلفی با تفکرات مخصوص به خودش شکل گرفت

پنک فلويد - مگادث و گروههای ديگه در اشعارشون عمدتا هدفشون قدرتمندان بود اين در اشعار اين ۲ گروه نمود کاملی داره

و گروههای هم بودن که به سکس و ... پرداختند ( اسم نميبرم چون ميدونم عده ای متعصب و نقد ناپذير در اينجا وجود دارند!!!

حال اينا رو داشته باشين

دهه ۹۰ .... تاثيرات بزرگ جهانی :

فروپاشی ديوار برلين .... پايان جنگ سرد ... فروپاشی شوروی... پايان دو قطبی بودن ... و....

بقدرت رسيدن حکومت سرمايه داری در جهان

سرمايه داری = تبليغ و تبليغ .... = ماديگرايی محض = استفاده ابزاری از انسان = پول = رفاه بيشتر

جوانان اين دوره ديگه از نسل واترز نبودند معنای جنگ براشون بيگانه بود ... اسطوره های اونا کسان ديگری بودند ... ديگه مباحثی مثل روابط جنسی و... براشون به ثبات رسيده بود

پس اين موسيقی ديگه به تاريخ انقضاش نزديک شد...

گروههای معروف متلاشی شدند چون سن اين گروهها بالا رفته بود و تفکر اين نسل با نسل جديد بسيار متفاوت بود ... خوانندهای معروفی که خودکشی کردن يا بر اثر استعمال مواد مردند....

اين عده ديگه نميتونست سمبل قرار بگيره... اشعار اين گروهها و مايه های فکريشون باب طبع اين نسل نيست

خواننده ها ديگه مثل سابق بر اساس نبوغشون مطرح نمشدند

بلکه تبلغ و کمپانيهای آهنگسازی و پول حرف اول رو ميزنه... و نبوغ ... موسيقی ... و کمال( توضيح ميدم).... ديگه جايی نداره

نمونه کاملا بارزش بريتنی اسپيرز = پولساز  ترين  و يکی ار ثروتمندترين خوانندگان در جهان!!!

کمال : بنظر بنده هر چيزی در دنيا برای کمال انسان بنوعی پيشرفت و ارتقای انسان چه از لحاظ انديشه - علم و چه ساير موارد ... حتی موسيقی هم يه چنين هدفی رو در بطن خودش قرار داده

 

اين بحث ادامه دارد!

  
نویسنده : unforgiven ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢